İHRACAT FATURALARI

İHRACAT FATURALARI

İşletmeler açısından bakıldığında, İhracat faturası düzenleme süreci oldukça kritik ve karmaşık bir adımdır.

Bu süreçte dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır. İşte ihracat faturasıyla ilgili temel bilgiler:

 1. Fatura İçeriği: İhracat faturasında, satıcı ve alıcı bilgileri, ürün veya hizmetin detayları, miktarı, birim fiyatı, toplam tutarı, teslimat koşulları, ödeme şekli ve vade gibi unsurlar yer alır.

 2. Gümrük İşlemleri: İhracat faturası, gümrük işlemlerinde kullanılmak üzere hazırlanır. Bu nedenle, gümrük beyannamesiyle uyumlu olmalı ve uluslararası ticaret kurallarına uygun olmalıdır.

 3. Döviz Cinsi: İhracat faturasında işlem döviz cinsi genellikle belirtilir. Uluslararası ticarette sıklıkla ABD doları (USD) veya Euro (EUR) kullanılır.

 4. Gümrük Beyannamesi ile Uyum: İhracat faturası, gümrük beyannamesiyle uyumlu olmalıdır. Bu, ihracatın gümrük işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 5. E-İhracat Faturası: Türkiye'de e-dönüşüm süreci kapsamında, artık e-ihracat faturası da düzenlenebilmektedir. Bu, işletmelerin işlem süreçlerini dijitalleştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.

 6. Vergi İşlemleri: İhracat faturası, vergi işlemleri için de önemlidir. Vergi indirimleri ve iadeleri gibi işlemlerde kullanılır.

İhracat faturası düzenleme sürecinde, bu temel bilgilerin yanı sıra, ilgili ülkelerin ticaret kurallarına ve gereksinimlerine de dikkat etmek önemlidir. Bu sürecin doğru ve eksiksiz yürütülmesi, işletmelerin uluslararası ticarette başarılı olmalarını sağlar.

ihracat faturası-3

İhracat Faturası Nedir?

İhracat faturası, sınır ötesine yapılan ticari işlemlerin belgelendirilmesi amacıyla düzenlenen bir faturadır. Bu fatura, satıcı ve alıcı arasındaki ticari ilişkiyi ve yapılan işlemi detaylı bir şekilde gösterir. İhracat faturası, genellikle ürünlerin veya hizmetlerin satışını kanıtlamak, ödeme koşullarını belirlemek ve gümrük işlemlerini yürütmek için kullanılır.

Elektronik ortamda düzenlenen ihracat faturasına ise "e-ihracat faturası" denir. E-ihracat faturası, geleneksel matbu ihracat faturasıyla aynı içeriğe ve resmi geçerliliğe sahiptir. Ancak elektronik ortamda düzenlenir ve elektronik imzayla onaylanır.

E-ihracat faturası, Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) ekindeki mal ihracını beyan etmek için kullanılır. Bu nedenle, ihracat işlemleri için e-ihracat faturasının düzenlenmesi, gümrük mevzuatına uygunluğu sağlar.

BirFatura programında kesilmiş bir e-ihracat faturası örneği incelenerek, elektronik ortamda nasıl düzenlendiği ve hangi bilgilerin yer aldığı daha iyi anlaşılabilir. Bu örnek, ihracatçıların işlemlerini elektronik olarak daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır.

ihracat faturası

İhracat Faturasında Hangi Bilgiler Olmalı?

Yukarıda belirtilen zorunlu alanlar gerçekten de ihracat faturasının doğru ve eksiksiz olması için hayati öneme sahip. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması, faturanın reddedilmesine ve işlemlerin yeniden yapılmasına neden olabilir. İhracat faturasında bulunması gereken zorunlu alanlar şunlardır:

 1. Teslim Şartı (Delivery Terms): Gönderim yönteminin ve taşıma bilgilerinin doğru bir şekilde belirtilmesi, alıcı ve satıcı arasındaki taşıma sorumluluğunu belirler. Uluslararası ticarette sık kullanılan Incoterms terimlerinden uygun olanı seçilmelidir.

 2. GTİP Numarası (GTİP/HS Code): Ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyonu kodu, gümrük işlemleri için zorunludur. Her ürün için benzersiz olan bu kod, ihracat işlemlerinde büyük önem taşır.

 3. Gönderim Şekli (Shipped by): Hangi yöntemle gönderim yapıldığını belirtir. Karayolu, havayolu, denizyolu gibi seçenekler arasından uygun olanı seçilmelidir.

 4. Eşya Birim Fiyatı (Pcs. Price): Satılan her bir ürünün birim fiyatı.

 5. Eşya Miktarı (Quantity): Satılan ürünün miktarı.

 6. Eşya Kap Cinsi (Type of Case) ve Kap Adedi (Case Qty.): Eğer ürünler kasa veya ambalaj içinde gönderiliyorsa, bunların türü ve miktarı belirtilmelidir.

 7. Teslim/Bedel Ödeme Yeri (Delivery/Place of Payment): Ödemenin nerede yapılacağını belirtir.

 8. Satıcının ve Alıcının Cari Bilgileri: Vergi kimlik numarası (VKN), ünvanı, şirket adresi gibi bilgileri içermelidir.

 9. Gümrük Takip Numarası: Gönderinin gümrük takip numarasını içermelidir.

 10. Ödeme Yapılacak IBAN ve Ödeme Şartları ve Şekli: Ödeme için kullanılacak IBAN numarası ve ödeme koşulları belirtilmelidir.

İhracat faturasının doğru şekilde düzenlenmesi, ticaret işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar ve gereksiz zaman ve maliyet kayıplarını önler. Bu yüzden yukarıda belirtilen alanların titizlikle doldurulması önemlidir.

Hizmet İhracat Faturası

Hizmet satışı yapıyorsanız ve bu hizmetler ihracat kapsamına giriyorsa, hizmet ihracatı faturası düzenlemeniz gerekmektedir. Hizmet ihracatı, mal ihracatından farklı olarak fiziksel bir ürünün değil, bir hizmetin yurtdışına satılması anlamına gelir. Danışmanlık, eğitim, yazılım-teknoloji, haberleşme, emlak yönetimi gibi birçok hizmet türü, hizmet ihracatı kapsamına girebilir.

1 Ocak 2022'den itibaren yapılan düzenlemeyle, hizmet ihracatı faturaları e-fatura yerine e-arşiv faturası olarak düzenlenmelidir. Ancak, alıcı tarafın bir serbest bölgede bulunması ve e-fatura kullanıcısı olması durumunda, fatura e-fatura olarak düzenlenmelidir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, e-fatura kesilirken senaryonun "ihracat" değil "temel" veya "ticari" olarak seçilmesi ve fatura tipinin "istisna" olarak belirlenmesidir.

Hizmet ihracatı faturalarının bu şekilde düzenlenmesi, ilgili mevzuata uygunluğu sağlar ve işlemi doğru şekilde belgelendirir. Bu düzenlemelerin doğru yapılması, işlemlerin yasal ve ticari olarak doğru bir şekilde yürütülmesini sağlar ve gereksiz sorunların önüne geçer.

Mikro İhracat Faturası

Mikro ihracat uygulaması, yurt dışından az miktarda sipariş alan işletmeler için büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Özellikle gümrük masrafları, beyanname ücretleri ve müşavirlik hizmetleri gibi yüksek maliyetli kalemlerden muaf tutulmaları, bu işletmelerin yurtdışına satış yapmasını teşvik etmektedir. Bu sayede, sadece yurt içinde faaliyet göstermek zorunda kalmadan uluslararası pazarda yer edinme imkanı bulurlar.

Ancak, mikro ihracat faturası kesmek için bazı şartları sağlamak gerekir. Bu şartlar genellikle işletmenin B2C modeliyle (işletmeden tüketiciye satış yapması), ürün veya hizmet gelirlerinin belirli bir sınırı aşmaması (örneğin, 15.000 Euro) ve malların toplam ağırlığının belirli bir sınırlı ağırlığı aşmaması gibi kriterlerden oluşur. Bu şartlar yıllık olarak değişebilir.

Ayrıca, taşımacılığın uluslararası kargo firmaları aracılığıyla yapılması da önemlidir. Faturalandırma işlemleri genellikle Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) aracılığıyla gerçekleştirilir. Devlet, belirli kargo firmalarına ETGB oluşturma yetkisi vererek, ihracatçı şirketlerin gümrük maliyetlerini azaltmalarına olanak tanır.

Bu şekilde, mikro ihracat uygulaması sayesinde işletmeler daha düşük maliyetlerle yurtdışına satış yapabilir ve uluslararası pazarda rekabet güçlerini artırabilirler.

ihracat faturası-2

İhracat Faturası Kesmeden Önce...

Bu noktaları dikkate almak, ihracat veya e-ihracat faturalarının düzenlenmesinde büyük önem taşır ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlar. İşte dikkat edilmesi gereken belli başlı noktalar:

 1. KDV Muafiyeti: İhracat faturalarında KDV'nin 0 olarak belirtilmesi için 301 İstisna Kodu'nun seçilmesi gerekir.

 2. Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB): Fatura ile GÇB arasındaki bilgilerin uyumlu olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

 3. ETGB Düzenleme: Mikro ihracat faturaları için Elektronik Ticaret Gümrük Beyannamesi'nin (ETGB) düzenlenmiş olması gerekmektedir.

 4. Fatura Türüne Göre Düzenleme: Proforma faturalar gerçek fatura niteliği taşımadığından, kağıt halinde düzenlenebilir.

 5. Fatura Türüne Göre Gönderim: Ürünler GÇB ile yurt dışına çıkıyorsa, e-fatura ihracat faturası olarak gönderilmelidir. Bedelsiz ihracat faturaları ve serbest bölgelerdeki şirketler için de aynı prensip geçerlidir.

 6. Türkçe ve İngilizce Düzenleme: Tedbirli olmak için fatura hem Türkçe hem de İngilizce olarak düzenlenebilir.

 7. Alıcı Bilgileri: Yurt dışındaki şirketlerin vergi kimlik numaraları Türkiye sistemine tanımlı olmadığından, e-ihracat faturalarında vergi numarası ve alıcı adı için GTB'nin bilgileri kullanılmalıdır. Ticaret Bakanlığı vergi numarası ise 1460415308'dir.

İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

İhracat faturası kesme işlemi için iki farklı seçenek mevcuttur: Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat faturası portalı ve özel entegratörlere ait yazılımlar. Her iki seçenek de ihracat faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesini sağlar ve işlemleri kolaylaştırır.

 1. Ticaret Bakanlığı'nın e-ihracat Faturası Portalı: Ticaret Bakanlığı tarafından sunulan bu portal, ihracatçıların ihracat faturalarını elektronik ortamda düzenlemelerini sağlar. Portal üzerinden ihracat faturası oluşturmak için gerekli bilgilere erişim sağlanabilir ve işlem adımları kolayca takip edilebilir. Ayrıca, portal üzerinden ihracat e-fatura kullanım kılavuzuna da erişilebilir, böylece kesim işlemleri daha da kolaylaştırılabilir.

 2. Özel Entegratöre Ait Yazılımlar: Bazı özel entegratörler, ihracatçılara özel olarak tasarlanmış yazılımlar sunar. Bu yazılımlar genellikle işletmelerin ihtiyaçlarına ve süreçlerine göre özelleştirilmiş çözümler sunar. Özel entegratör yazılımları, ihracat faturalarının elektronik ortamda düzenlenmesi ve yönetilmesi konusunda işletmelere yardımcı olabilir.

Her iki seçenek de işletmelere ihracat faturası kesme sürecinde kolaylık sağlar ve elektronik ortamda işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. İşletmeler ihtiyaçlarına ve tercihlerine göre hangi seçeneğin kendileri için daha uygun olduğunu değerlendirebilirler.

Mikro İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Mikro ihracat faturası düzenleme süreci, kullanılan e-arşiv programına ve işletmenin tercihlerine göre değişebilir. Eğer işletme, bir e-arşiv programı kullanıyorsa ve bu program mikro ihracat için İstisna tipini destekliyorsa, faturayı bu program aracılığıyla düzenlemek mümkündür. İstisna tipini seçerek mikro ihracat faturasını bu platform üzerinden kolayca oluşturabilirsiniz. Ancak, eğer işletme matbu faturalarla devam etmeyi tercih ediyorsa, bu da mümkündür.

Ayrıca, gümrük beyannamesi ekine tanımlandıysa, faturayı e-ihracat olarak kesmek önemlidir. Bu durumda, işletme gümrük beyannamesi ekine tanımladığı bilgilerle uyumlu olarak e-ihracat faturasını düzenlemelidir.

Ali Express gibi mikro ihracatı kolaylaştıran platformlardan faydalanarak işletme, BirFatura gibi bir entegrasyon sağlayabilir. Bu entegrasyon ile mikro ihracat faturası kesme süreci daha da kolaylaşır ve otomatikleşir. İşletme, Ali Express üzerinde mağaza açtıktan sonra BirFatura ile entegre olduktan sonra, mikro ihracat faturası kesme sürecini bu entegrasyon aracılığıyla yönetebilir.

Bu şekilde, işletme ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun bir şekilde mikro ihracat faturalarını düzenleyebilir ve işlemlerini kolaylıkla yürütebilir.

Hizmet İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

Hizmet faturalarında mal ihracı söz konusu olmadığı için KDV 0 olarak belirtilir ve İstisna tipini seçmek yerine temel veya ticari senaryolardan birini tercih etmek gerekmektedir. İhracat faturası keserken, hizmetin niteliğine göre temel veya ticari senaryolar kullanılabilir.

Temel senaryo genellikle bir işletmeden diğerine yapılan hizmet satışlarında kullanılırken, ticari senaryo ise işletmenin bir tüketiciden hizmet satışı yaptığı durumlarda tercih edilir. Hangi senaryonun kullanılacağı, işletmenin faaliyetlerine, müşteri tipine ve işlemin niteliğine bağlı olarak belirlenir.

İstisna durumu, mal ihracı yerine hizmet ihracı yapıldığında, bu faturaların KDV'siz olması gerektiğini belirtir. Bu durumda, KDV 0 olarak işaretlenir ve ilgili senaryo seçilerek işlem tamamlanır.

Bu şekilde, hizmet faturalarının doğru şekilde düzenlenmesi, vergi mevzuatına uygunluğu sağlar ve işlemlerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

E-Fatura İhracat Faturası Nasıl Kesilir?

İhracat e-faturası kullanabilmek için öncelikle e-fatura mükellefi olmanız gerekmektedir, bu da e-fatura portalına var olan mali mührünüzle giriş yapmanızı sağlar. Entegratörün programı aracılığıyla bu süreci daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Her iki yöntemde de sisteme giriş yaptıktan sonra ihracat fatura senaryosunu ve istisna fatura tipini seçmeniz gerekmektedir. Özellikle mikro veya hizmet ihracat faturalarında KDV oranının 0 olması önemlidir. Faturada bulunması zorunlu alanları eksiksiz doldurduktan ve onayladıktan sonra GTB'nın onayına sunulmuş olur.

ihracat faturası-4

Gümrük beyannamesinde istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurmalı ve kestiğiniz veya keseceğiniz ihracat e-faturasındaki bilgilerle uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Beyannameye eklemek için yalnızca 23 haneli TPS ID kodu alınmış faturaları kullanabilirsiniz. Eğer beyannameye gerek yoksa, ihracat e-faturası şeklinde düzenlemek zorunda değilsiniz.

Bu adımları takip ederek, ihracat e-faturalarını eksiksiz ve doğru şekilde düzenleyebilir ve işlemlerinizi kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.

İhracat Faturası Nasıl İptal Edilir?

İhracat faturası iptali konusunda önemli bir nokta, gümrük beyannamesinde kullanılmış olan faturaların portal üzerinden iptal edilememesidir. Bu durumda, gümrük müşavirinizle iletişime geçerek faturanızın iptal edilmesini ve beyannameden düzeltilip boşa çıkarılmasını talep etmelisiniz. Fatura keserken bilgilerin eksik girilmesi nedeniyle GTİP kodu, birim kodu, döviz kodu, ülke kodu gibi hatalar alırsanız, fatura zaten otomatik olarak iptal edilir ve ayrıca iptal etmeye gerek kalmaz.

Beyannameye eklenmemiş faturalar ise ihracat e-fatura portalından veya kullandığınız özel program üzerinden iptal edilebilir.

Genel olarak, yıllık ciro sınırı ve sektör bazlı e-fatura zorunluluk şartlarını taşımıyorsanız, ihracatınızdaki faturalandırmayı e-ihracat faturası şeklinde yapmanıza gerek yoktur. Özel entegrasyon programları üzerinden ihracat faturası kesmenin kolaylığı ve hata payının azalması da dikkate alındığında, bu yöntemlerin tercih edilmesi avantajlı olabilir.

Siz de işletmeniz için e-dönüşüm sürecini doğru yönetmek, ihracat faturları hakkında destek almak ve ekonomik kontör avantajlarından yararlanabilmek için bizimle iletişime geçerek yasal mali yükümlülüklerinizi sorunsuz bir şekilde yerine getirebilirsiniz.

Detaylı bilgi için lütfen bize ULAŞIN.

logo-150x150

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp