E-FATURA ZORUNLULUĞU-2024

2024 Yılı E-Fatura Zorunluluğu

E-Fatura zorunluluğunun vergi mükelleflerine her yıl biraz daha yaklaşmasının en önemli sebebi Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) yıllık brüt satış hasılat limitlerinin düşürülmesidir.

Buna göre belli bir cironun üzerine çıkan işletmeler e-fatura geçiş hadlerine ulaştıysa verilen tarihten önce e-fatura başvurusu yapmalıdır. Örneğin tüm işletmelere e-fatura geçiş hadleri 2022 yılında 3 milyon ve üzeri olmakla birlikte kimi özel sektörlerde hem limitler daha az hem de zorunlu kullanım şartı getirilmiştir.

Öte yandan kağıt faturanın, özellikle bazı sektörlerde tarihe karışması kaçınılmaz gibi gözükürken dijital fatura kesmenin kolaylığı, kağıt ve zaman tasarrufu da düşünüldüğünde e-faturaya geçiş işlemlerini bir an önce yapmanız işletmenizi oldukça rahatlatacaktır. Dolayısıyla bu bölümde 2023’te kimler e-faturaya geçmek zorunda, geçiş şartları ve süresi ile birlikte detaylı ele aldık.

2024 Yılı E-Fatura Zorunluluğu

22 Ocak 2022’de yürürlüğe giren 509 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) 30923 sayılı tebliğine göre birçok farklı düzenleme getirilmiştir. Öncelikle ciro limitine bakılmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olan işletmelerin e-faturaya geçiş zorunluluğu vardır. Bununla birlikte sağlık hizmeti veren, medikal malzeme, ilaç/etken madde temini yapan kurumlar şirket açar açmaz ve fatura kesmeye başlamadan e-fatura kullanıcısı olmalıdır. Bu kapsamda e-fatura zorunlu olan mükellefler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Hastaneler
 • Diyaliz merkezleri
 • Tıp merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Eczaneler
 • Ecza depoları
 • Tanı, tetkik, görüntüleme merkezleri
 • Optisyenlik işletmeleri
 • Tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri
 • İşitme tedavisi merkezleri
 • Sağlık Bakanlığından ruhsat olan tüm işletmeler
 • Beşeri tıbbi ürün sunan-üreten özel hukuk tüzel kişileri ve şubeleri

e-fatura zorunluluğu olan sektörlerTicari faaliyete başlamasının 4. ayının ilk günü e-fatura zorunlu sektörler ise tütün, alkol gazlı içecek üretici ve dağıtıcıları ile HKS sistemine kayıtlı sebze-meyve hal firmaları, gübre takip sistemine kayıtlı tarım firmaları, şeker üreticileri, enerji sektörü üretici, dağıtıcı ve bayileri, maden imalat-ithalatçıları, bavul ticareti yapan firmalar, konaklama hizmeti veren firmalar, döviz büroları, gösteri firmaları, şehirlerarası yolcu taşıma şirketleridir.E-fatura kimler için zorunlu?

E-Fatura Geçiş Hadleri 2024

E-Faturaya geçme sınırı GİB tarafından bir önceki yılın toplam satış hasılatı baz alınarak belirlenir. Bu yılki e-Fatura zorunluluğu 2023 yılı henüz tamamlanmadığından tebliğ edilmemiştir. Bununla birlikte belirlenen ciro sınırına ulaşan mükellefler en geç 1 Temmuz 2023’te geçiş işlemlerini tamamlamalıdır. Diğer yandan her isteyen e-faturaya geçebileceği için e-fatura zorunluluğu olmayan mükellefler de dilediği zaman başvurusunu yapabilir. Ayrıca e-ticaret e-fatura zorunluluğunun ise, her yıl biraz daha düşürülen limitlere bakıldığında yakında tüm online satış yapan işletmelere getirilebileceği çıkarımını da yapmak mümkün. Zira 500 bin TL ciro, ortalamaya bakıldığında e-ticaret için oldukça düşük bir meblağ. Buna göre şuanki e-faturaya geçiş şartları şöyledir:

 • 2022’de 3 milyon TL ve üstünde satış yapan tüm işletmeler
 • 2022’de 500 bin TL ve üzerinde hasılata ulaşan e-ticaret firmaları
 • 2022’de 500 bin TL üzerinde cirosu olan gayrimenkul ve motorlu araç firmaları
 • 2023’te de aynı limitler devam ederek 2024 Temmuz’unda geçiş zorunluluğu devam edecek.

e-fatura geçme zorunluluğu 2024

7 Ekim 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan VUK 550 sıra numaralı tebliğ ile birlikte e-fatura zorunluluğu şartlarında aşağıdaki yeni eklemeler yapıldı. Buna göre tebliğin yayınlandığı tarihte faaliyette olan şirketler 2 Ocak 2024’e kadar; o tarihten sonra şirket açanlar ise faaliyete başlar başlamaz e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır:

 • Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK)’nın düzenlediği Şarj Hizmeti Yönetmeliği’ndeki şarj ağı işletme lisansı alan mükellefler ciro limiti olmaksızın e-faturaya geçecektir (Başvuru süresi ticaret siciline tescil tarihinden itibaren 3 ayı geçemeyecektir şeklinde belirtilmiştir).
 • E-Fatura mükellefi olan veya zorunluluk şartlarını taşıyan şahıs firmaları, şirketlerini sermaye işletmesine dönüştürür ise başvurmak durumundadır.
 • E-Fatura kullanmakta iken şahıs işletmesini kapattıktan sonra tekrardan şirket açarsa e-fatura kesmeye devam etmek mecburiyetindedir.

Burada zamanında geçiş yapmayan mükelleflere GİB’in maddi yaptırımlar uyguladığını da hatırlatmak istiyoruz.

Nitekim özellikle e-ticaret dahil, yukarıdaki sektörlerden birinde ticaret yapmayı düşünüyorsanız şirket kurma aşamasında, açtıktan 3 ay içerisinde veya ilgili satış hasılatına ulaşınca mutlaka e-faturaya geçmeniz gerekir. Dolayısıyla 2023 yılında bu faaliyetlere başladıysanız Temmuz 2024 gelmeden başvurunuzu bir an önce yapmanızda fayda var.

Uygun kontör fiyatları ve ödüllü entegrasyon ile E-Fatura'ya geçmek için BİZE ULAŞIN...

logo-150x150

Paylaş Facebook Twitter E-Mail Whatsapp